05 – 11. Осигурување на ВОЗДУХОПЛОВИ (КАСКО и ОДГОВОРНОСТ)