Патничко Осигурување

Евроинс Осигурување во соработка со асистенстската мрежа со светско реноме Europ Assistance на своите осигуреници со патничко осигурување им ги обезбедува следните услуги и покритиа при патување и престој во странство во зависност од типот на осигурителната полиса :

  • Здравствена помош и осигурување
  • Осигурување од Незгода
  • Осигурување на багаж и замена на патните документи
  • Помош при патување и осигурување