Одбор на директори

Извршен
член на Одборот на директори

Ралица Губерова,
м-р по бизнис администрација

Извршен директор

 

Неизвршни
членови на Одборот на директори

Асен Милков Христов, дипл.физичар

Претседател на Одборот на директори

Кирил Иванов Бошов, дипл.економист сметководител

Неизвршен член

Владимир Тренески, дипл.економист

Независен и неизвршен член

Јанко Николов,
инг.по електроника и автоматика

Неизвршен член

Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен, м-р по бизнис економија

Независен и неизвршен член