Потполно Каско

Потполно каско осигурување од следните ризици :

  • сообраќајна незгода – судар, удар, лизнување, превртување и сл.
  • паѓање на некој, или удар од некој предмет
  • пожар, удар од гром
  • експлозија, освен експлозија од нуклеарна енергија
  • луња, град, снежна лавина
  • манифестации и демонстрции
  • паѓање на воздушни летала
  • кражба, противправно одземање на возило и разбојништво без утаја и измама со доплаток на премија