Skip to content

Мисија

Нашата мисија

Како би можеле  да  оствариме водечка позиција во регионот, ние ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје имаме МИСИЈА

 • Се стремиме кон совршенство и лидерство, признати од општеството, клиентите, инвеститорите,
 • Ги трансформираме иновативните идеи во производи и услуги, за модернизација на општеството и стимулирање на неговиот развој,
 • Ги мотивираме работниците,
 • Го поддржуваме и поттикнуваме развојот на своите клиенти, партнери и инвеститори, во согласност со глобалните општествени  и етички принципи,
 • Постојано го прошируваме своето учество на пазарот, со цел за обезбедување на сигурност на клиентите и партнерите,
 • Постигнавме солидна финансиска стабилност, обезбедуваме солиден доход на нашите акционери на долгорочен план,
 • Позитивно да ја менуваме стварноста и подигнеме компанијата  на ниво на високо организираните, технолошко-супериорни и профитно ориентирани деловни ситеми,
 • Спроведуваме модернизација во стилот на стратешкo лидерство,
 • Перфекција во програмирањето на квалитетна масовна присутност на пазарот
 • Остварување на задоволство на вработените, партнерите и клиентите…
МОРАЛНИ ВРЕДНОСТИ
 • Професионалност,
 • Иновација,
 • Интегритет,
 • Посветеност и Верност
 • Отвореност
ПРИНЦИПИ И ОБВРСКИ
 • Разумно управување со ресурсите,
 • Генерирање на стабилна профитабилност,
 • Обезбедување на транспарентност и видливост на активностите на Друштвото,
 • Општествена одговорност,
 • Флексибилност кон условите на пазарот и потребите на своите клиенти