Skip to content

ИЗВЕСТУВАЊА И ИНФОРМАЦИИ

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2023 година

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Прочитај повеќе

Оглас за вработување – Сметководител

Оглас за вработување – Сметководител
Прочитај повеќе

Оглас за вработување – Експерт за ликвидација на штети здравствено осигурување

Оглас за вработување – Експерт за ликвидација на штети здравствено осигурување
Прочитај повеќе

Нашите продукти

Ги трансформираме иновативните идеи во производи и услуги, за модернизација на општеството и стимулирање на неговиот развој

Еврокаско

Евродом

Патничко осигурување

Одличен 7

Кои сме ние?

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е четвртото друштво за осигурување основано на територијата на Р.Македонија, основано согласно Решение на Министерството за финансии од 13.05.1995 година и впишано во судскиот регистар на ден 20.07.1995 година во Скопје.

Регистрираната дејност на друштвото е Неживотно осигурување, со дозвола за работа во 15 класи на осигурување.

Квалитет
0%
Сигурност
0%
Доверба
0%
0
години под брендот Евроинс
0
канцеларии низ Македонија
0
класи на неживотно осигурување

Дали знаете дека?

Доколку сте одговорен и внимателен возач и не предизвикате сообраќајна несреќа со Вашето моторно возило следната година при обнова на полисата за автомобилска одговорност ќе платите помалку, односно ќе добиете попуст (бонус). И спротивно, доколку предизвикате штета управувајќи го Вашето возило тогаш следната година за Вашата полиса ќе платите повеќе. Затоа, ВНИМАТЕЛНО во сообрајќајот!

Франшизата во Вашата полиса за осигурување влијае на цената (премијата) што ќе ја платите, но и на Вашето учество во евентуалната штета. Доколку склучите полиса за осигурување со франшиза тогаш ќе платите пониска премија за осигурување но во случај да настане штета ќе учествувате со одреден износ или процент во истата, и обратно. Затоа добро информирајте се и склучете полиса согласно Вашите потреби.

Патничко осигурување се купува пред почетокот на патувањето. Патничкото осигурување купено откако патувањето започнало како и за време на престојот во странство нема правна важност и се смета за ништовно.

Со зелениот картон за Вашиот автомобил се покриени штетите кои Вие или било кој што го управувал Вашето возило ќе ги предизвика на било кое трето лице во странство.

КАРЕНЦА е период во времетраење на осигурувањето во кој доколку настапи осигурен случај, осигурувачот нема обврска за надомест на штета (или има обврска за надомест на штета во износ помал од договорениот).

НАЈНОВИ СТАТИИ

Прочитајте интересни содржини поврзани со осигурувањето и како да се заштитите од можните ризици

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2023 година

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Прочитај повеќе

Оглас за вработување – Сметководител

Оглас за вработување – Сметководител
Прочитај повеќе

Известување за технички проблем со фиксна телефонија на Евроинс Осигурување – Генерална дирекција

Почитувани клиенти, Поради технички проблеми со фиксната телефонија на Евроинс Осигурување во Генералната
Прочитај повеќе