Skip to content

Контакт информации

Генерална дирекција

АДРЕСА

Бул.8-ми Септември бр.19А
1000 Скопје

Контактирајте не
Продажна мрежа

СКОПЈЕ

Адреса: Митрополит Теодосиј Гологанов 44/I-д.п.5
Тел: +389 2 3245-251

Адреса: Бул. Кочо Рацин бр.42,Влез 2, Стан бр.1
Тел: +389 2 3296-529

Адреса: Ул. Никола Парапунов бр.41
Тел: +389 2 3061-310

 

Адреса: Ул. Лука Геров бб
Тел: +389 2 2037-868

Адреса: Ул. 16-та македонска бригада 6/1-10
Тел: +389 2 5511-980

Адреса: Ул. : ул. Добриве Радосављевиќ бр.20-А, објект бр.3
Тел: +389 47 225-704

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.26
Тел: +389 34 222-993

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.6
Тел: +389 34 383-423

ВЕЛЕС

Адреса: ул.8-ми Септември бр.55/13

Адреса: Ул. Партизанска бр.36
Тел: +389 33 362-222

ГЕВГЕЛИЈА

Адреса: Ул. Гевгелиски Партизански Одреди бр. 2-4
Тел: +389 34 212-551

Адреса: Ул. Борис Кидрич бр.13
Тел: +389 34 227-272

Адреса: Ул. Никола Парапунов бр.70
Тел: +389 42 211-022

Адреса: Ул. Илинденска бр.52
Тел: +389 43 416-477

Адреса: Ул. 11-ти Септември згр 1 – вл4
Тел: +389 45 224-015

КУМАНОВО

Адреса: Ул. 11 Октомври бр.9/1
Тел: +389 31 437-567

КРИВА ПАЛАНКА, ДЕВЕБАИР

Адреса: Населено место без уличен систем бр.3, Узем

НЕГОТИНО

Адреса: Ул. Јане Сандански бр.37
Тел: +389 43 553-388

Адреса: Ул. Димитар Влахов бр.9-А
Тел: +389 46 261-420

        +389 46 230-501

ПРИЛЕП

Адреса:Ул. Борис Кидрич бр.1/5
Тел:
+389 48 419-007

Адреса: Ул.29 Ноември бр.176/32
Тел: +389 47 455-844

СВЕТИ НИКОЛЕ

Адреса: Индистриска зона ББ
Тел: +389 32 444-084

Адреса: Ул. Пролетерски бригади 37
Тел: +389 46 782-300

Адреса: Ул. Босна Путеви бб
Тел: +389 46 780 028

Адреса: Ул. Климент Охридски бр.54
Тел: +389 34 340-656

Адреса: Ул. Љубо Божиновски Пиш ББ
Тел: +389 44 334-066

Адреса: Ул. Борис Кидрич ББ
Тел: +389 32 390-811

ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ

РЕГИСТАР НА ЗАСТАПНИЦИ

Погледнете го регистарот на застапници во осигурување на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.РЕГИСТАР НА ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Погледнете го регистарот на друштва за застапување во осигурување

РЕГИСТЕР НА БАНКИ

Погледнете го регистарот на останати субјекти