Јавен повик свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2022 година

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2023 година

Известување за технички проблем со фиксна телефонија на Евроинс Осигурување – Генерална дирекција

Почитувани клиенти, Поради технички проблеми со фиксната телефонија на Евроинс Осигурување во Генералната дирекција, Ве известуваме дека телефонската централа привремено не работи. За Вашите потреби може да не контактирате на следните телефони:

  • Продажба 075/ 318 357;  078/ 331 539
  • Штети 02/ 55 11 563; 076/ 431 980; 075/ 318 775
  • Сметководство и Финансии 076/ 426 931; 071/ 359 018
  • Наплата 075/ 318 616
  • Технички секретар 02/ 32 28 904; 075/ 304 196

Со почит, Евроинс Осигурување АД Скопје