ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје објавува дека изврши измена на седиштето на Друштвото.

Новото седиште на Друштвото е на адреса:  Бул.8-ми Септември бр.19А, 1000 Скопје. 

Recommended Posts