Одлука и Јавен повик за свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2019 година, свикано за ден 24.06.2020 година

Јавен повик за Собрание на акционери ЕВРОИНС – објавен во Нова Македониј…

Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери за 24.06.2020 – 22….

Променето работно време согласно одлуките за посебен режим на движење

Генерална дирекција и експозитури на Друштвото (освен експозитурите на граничните премини)

од понеделник до петок, од 08:00 часот до 14:30 часот

Експозитура Блаце – од понеделник до недела, 24 часа

Експозитура Табановце – од понеделник до недела, 24 часа

Експозитура Деве Баир – од понеделник до недела, 08:00 часот до 18:00 часот