Skip to content

ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКА ВО ПРЕВОЗ
(КАРГО ОСИГУРУВАЊЕ)

Осигурајте го вашето патување и патувајте без грижи.
Секогаш тука за вас!

Опис на продуктот

Со осигурувањето на стока во превоз (карго) се осигурува стоката која што се превезува од моментот на товарање на стоката на превозното средство, до моментот на растоварање на стоката на крајната дестинација.

Се обезбедува осигурителна заштита од ризици кои се идни и независни од вољата на осигуреникот, а се случуваат на стоката која се превезува.

Може да се осигура стока во превоз во домашен и меѓународен транспорт. Во зависност од видот на превозното средство осигурувањето на стоката може да се склучи при:

  • Копнен транспорт
  • Поморски транспорт
  • Воздушен и железнички транспорт
Квалитет
0%
Сигурност
0%
Доверба
0%
ЦМР

Осигурувањето од одговорност на превозници во домашен и меѓународен  транспорт (ЦМР) ја покрива Законската одговорнност на превозникот спрема корисниците на превозот за докажана целосна или делумна загуба, оштетување или за задоцнување на пратките во домашен и меѓународен превоз, преземени на превоз со товарен лист или Договор за превоз во патниот сообраќај.

Со ЦМР осигурувањето превозникот не ја осигурува стоката што ја примил на превоз, туку  ја осигурува својата одговорнст за штети кои можат да се случат на стоката при превоз , а за кои се тие одговорни. Одговорноста па превозниците е уредена со Законски регулативи и меѓународни конвенции.

0
години на пазарот
0
канцеларии низ Македонија
0 +
одлични продукти
0 +
задоволни клиенти