Генерална дирекција и експозитури на Друштвото (освен експозитурите на граничните премини)

од понеделник до петок, од 08:00 часот до 14:30 часот

Експозитура Блаце – од понеделник до недела, 24 часа

Експозитура Табановце – од понеделник до недела, 24 часа

Експозитура Деве Баир – од понеделник до недела, 08:00 часот до 18:00 часот

Recommended Posts