ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

ЕВРОИНС OСИГУРУВАЊЕ АД Скопје претставува друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција со утврден профил на кадар:

 

АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

 

ВО ЕКСПОЗИТУРА НА ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

СТРУГА, НЕГОТИНО и ГОСТИВАР

 

 

ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Изготвување на полиси за осигурување и фактури по издадени полиси за осигурување;
 • Следење обнова на осигурувањата и наплатата на премија за осигурување;
 • Задолжување со полиси и раздолжување на изготвени полиси;
 • Административни работи во областа на продажба на осигурување.

 

НУДИМЕ:

 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Плата во согласност со квалификациите и природата на работата;
 • Работа во динамична, развојна и пријатна средина;
 • Можности за развивање и континуирано персонално усовршување;
 • Работно место во експозитурите на Друштвото во Струга, Неготино и Гостивар.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Средно или високо образование;
 • За предност ќе се смета работно искуство во друштво за осигурување, друштво за застапување во осигурување или осигурително брокерско друштво;
 • Владеење на англиски јазик на работно ниво;
 • Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи;
 • Самоиницијативност, посветеност, претпазливост, одговорност;
 • Комуникациски способности, способност за тимска работа.

 

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk, со назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 26.04.2024 година.

Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.

Само кандидати кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани на интервју.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА ВО РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА ВО РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА
13.06.23

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година донесе Одлука за суспензирање на членството во Системот на зелена карта на Бироата на Русија и Белорусија. Оваа Одлука стапува на сила на ден 30.06.2023 година.
Се известуваат имателите на веќе издадените македонски зелени карти по 30.06.2023 година, истите нема да важат за влез во Русија и Белорусија.
Возилата со македонски регистaрски ознаки при влез во Русија и Белорусија ќе го регулираат влезот во овие држави, согласно нивните национални законодавства.
Доколку македонски возила влезат на територија на Русија и Белорусија со издадената зелена карта по 30.06.2023 година и причинат штета на територијата на овие држави, исплата на евентуално настанатата штета не може да изврши осигурителната компанија која ја издала зелената карта, ниту може да биде гарант за плаќање на штета Националното Биро за осигурување согласно одредбите на Советот на Бироа.

Македонските возила кои влегле во Русија и Белорусија пред 30.06.2023 година и ќе се затекнат на територијата на овие држави по овој датум, обврзани се да го регулираат осигурувањето согласно нивното законодавтството, со оглед дека зелената карта нема да им важи за овие држави.

Влез на руски и белоруски возила на територијата на Р.Северна Македонија

Зелените карти издадени од Руското и Белоруското Биро нема да важат за влез во државата по 30.06.2023 година
Возилата кои се законски регистрирани во Русија и Белорусија при влез на територија на Р.Северна Македонија по 30.06.2023 година мораат да извадат полиса за гранично осигурување .

Одлуката на Советот на Бироа во Брисел е донесена поради усогласување на Системот на зелената карта со донесените санкции спрема овие две држави и неможноста на функционирање на SWIFT системот за плаќања и наплата на штети во постапка како е регулирано во Општите одредби на Советот на Бироа во Брисел.

 

 

Преземено од Национално Биро за осигурување ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА ВО РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА (nibm.com.mk)

 

Јавен повик свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2022 година

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2023 година

Известување за технички проблем со фиксна телефонија на Евроинс Осигурување – Генерална дирекција

Почитувани клиенти, Поради технички проблеми со фиксната телефонија на Евроинс Осигурување во Генералната дирекција, Ве известуваме дека телефонската централа привремено не работи. За Вашите потреби може да не контактирате на следните телефони:

 • Продажба 075/ 318 357;  078/ 331 539
 • Штети 02/ 55 11 563; 076/ 431 980; 075/ 318 775
 • Сметководство и Финансии 076/ 426 931; 071/ 359 018
 • Наплата 075/ 318 616
 • Технички секретар 02/ 32 28 904; 075/ 304 196

Со почит, Евроинс Осигурување АД Скопје